browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Roditeljski sastanak u kraćem programu predškole

Objavio - 23. rujna 2015.

Pozivaju se roditelji djece upisane u kraći program predškole u vrtiću na roditeljski sastanak, koji će se održati u utorak, 29.9.2015. god. s početkom u 17:00 sati.

Dnevni red:
1. Plan i program rada kraćeg programa predškole (ciljevi, zadaci, aktivnosti)
2. Raspored djece po odgojnim skupinama, voditelj programa
3. Kalendar rada
4. Obveze roditelja
5.Pitanja i prijedlozi


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015