browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sadnja vinove loze

Objavio - 21. travnja 2022.

Naš vinograd je bogatiji za 15 novih sadnica vinove loze.

U suradnji sa Udrugom vinogradara Pregrada sadnja je uspješno i profesionalno odrađena.

 


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015