browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stručni skup za odgojitelje u organizaciji AZOO i HDCK

Objavio - 12. studenoga 2019.

Danas smo bili domaćini stručnog skupa održanog u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog crvenog križa na temu “Odgoj za humanost od malih nogu”. Predavanja, prezentacije i radionice održane su u prostoru gradske vijećnice te prostoru muzeja i gradske knjižnice. Hvala predsjednici Gradskog vijeća, Tajani Broz na lijepim i motivirajućim riječima upućenim sudionicima i voditeljima skupa, ravnateljima našeg muzeja i knjižnice, Davoru Špoljaru i Draženki Gretić na pomoći u pripremi prostora za provedbu radionica, ravnateljici CK Pregrada, Štefici Pasarić na suradnji u realizaciji naših volonterskih akcija, ravnateljici SŠ Pregrada, Vilmici Kapac na organizaciji domjenka te KZŽ na financijskoj potpori. Sutra ćemo u novi radni dan krenuti obogaćeni novim znanjima i vještinama na području razvoja humanih vrijednosti i postupanja u izvanrednim situacijama.

stručni skup 1

stručni skup 2

stručni skup 3

stručni skup 5


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015