browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Ti i ja zajedno” projekt unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Objavio - 23. studenoga 2018.

logo 1

Vrtić je 4.9.2018. god. potpisao sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda 2014. – 2020., UP.02.2.2.08.0021. u iznosu od 2.041.644,98 kuna. Projektom “Ti i ja zajedno” unapređuje se usluga poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću. Prema iskazanim potrebama roditelja, radno vrijeme vrtića je usklađeno te traje u prijepodnevnom primarnom programu od 5:30 do 16:00 sati i u poslijepodnevnom primarnom programu od 10:00 do 20:00 sati. Uz navedeno, ovim projektom unapređuje se i program vrtića uvođenjem tri nova kraća programa: program ranog učenja engleskog jezika, glazbena igraonica te opća igraonica s pojačanim digitalnim kompetencijama. Uvođenju kraćih programa prethode i stručne edukacije odgojitelja u navedenim područjima te edukacija stručnog suradnika u području rada s djecom s teškoćama te primjeni inovativnih metoda terapije igrom.  Tijekom studenog  ove godine pokrenut je postupak jednostavne nabave koji se odnosi na izradu vizualnog identiteta projekta i izradu promidžbenih materijala, a potom slijedi postupak nabave opreme i didaktike za potrebe realizacije cijelog programa.  Početkom 2019. godine rad će biti usmjeren na izradu i verifikaciju kraćih programa i edukaciju odgojno – obrazovnih radnika.  Kroz ovaj su projekt zaposlena dva odgojitelja u poslijepodnevnom programu, kuharica (na pola radnog vremena) i administrator na projektu,  a poslijepodnevni program rada već koristi  30-tak djece.  Savjetodavnu podršku u pripremi i realizaciji projekta “Ti i ja zajedno” vrtiću pruža Zagorska razvojna agencija.

Projekt foto

Projekt foto 2

foto Zara

received_308658986655221

received_576358936128700

logo 2


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015