browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zahvalnica

Objavio - 8. lipnja 2018.

Hvala poduzećima Kuna Gora zanatska zadruga Pregrada, Ultima d.o.o Pregrada i Kostel Promet d.o.o. Pregrada na donacijama za uređenje našeg vrtićkog dvorišta, a time i na unapređenju kvalitete življenja djece u vrtiću!


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015