browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Završene klupice na terasi

Objavio - 31. srpnja 2017.

Klupice od doniranih  starih paleta su završene pa sada djeca u  jasličkim skupinama mogu na njima odmarati, a djeca vrtićkih skupina osmišljavati i nove igre.  Vanjski prostor vrtića tako je još ljepši i obogaćen novim sadržajima.

4

5

6

 

3


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015