browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Zvjezdice” na edukaciji HAK-a u OŠ Pregrada

Objavio - 20. listopada 2017.

Djeca iz starije odgojne skupine danas su bila pozvana na edukaciju o ponašanju u prometu koju je organizirao HAK u suradnji sa OŠ Janka Leskovara Pregrada. Uz vožnju u autićima, pravilno prelaženje zebre i niz drugih aktivnosti, djeci su podijeljeni edukativni letci vezani uz pravilno korištenje dječjih sjedalica u automobilima. Hvala školi i HAK-u što su nam omogućili sudjelovanje u ovom projektu.

20171020_105904

20171020_104912

20171020_102837


© Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015